فهرست بازی های آتی
     
     
     
     
     
     
     
     
عنوان پلتفرم تاریخ انتشار پیش خرید
LOST SPHEAR PS4 ۳ بهمن ۱۳۹۶
LOST SPHEAR Nintendo Switch ۳ بهمن ۱۳۹۶
LOST SPHEAR PC ۳ بهمن ۱۳۹۶
DRAGON BALL FIGHTERZ PC ۶ بهمن ۱۳۹۶
DRAGON BALL FIGHTERZ PS4 ۶ بهمن ۱۳۹۶
DRAGON BALL FIGHTERZ Xbox One ۶ بهمن ۱۳۹۶
MONSTER HUNTER: WORLD Xbox One ۶ بهمن ۱۳۹۶
MONSTER HUNTER: WORLD PS4 ۶ بهمن ۱۳۹۶
DISSIDIA FINAL FANTASY NT PS4 ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
KINGDOM COME: DELIVERANCE PS4 ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
KINGDOM COME: DELIVERANCE PC ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
KINGDOM COME: DELIVERANCE Xbox One ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
SECRET OF MANA PC ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
SECRET OF MANA PS4 ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
SECRET OF MANA PS Vita ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
LONG GONE DAYS PC ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ -
LONG GONE DAYS Mac ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ -
METAL GEAR SURVIVE PC ۱ اسفند ۱۳۹۶
METAL GEAR SURVIVE PS4 ۱ اسفند ۱۳۹۶
METAL GEAR SURVIVE PS Vita ۱ اسفند ۱۳۹۶
FAR CRY 5 PC ۸ اسفند ۱۳۹۶
FAR CRY 5 PS4 ۸ اسفند ۱۳۹۶
FAR CRY 5 Xbox One ۸ اسفند ۱۳۹۶
THE CREW 2 Xbox One ۲۵ اسفند ۱۳۹۶
THE CREW 2 PS4 ۲۵ اسفند ۱۳۹۶
THE CREW 2 PC ۲۵ اسفند ۱۳۹۶
YAKUZA 6: THE SONG OF LIFE PS4 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
WE HAPPY FEW PS4 ۲۴ فروردین ۱۳۹۷
WE HAPPY FEW PC ۲۴ فروردین ۱۳۹۷
WE HAPPY FEW Xbox One ۲۴ فروردین ۱۳۹۷
NOT AVAILABLE! PS4 ۱۱ دی ۱۳۹۷ -
NOT AVAILABLE! Xbox One ۱۱ دی ۱۳۹۷ -
NOT AVAILABLE! Nintendo Switch ۱۱ دی ۱۳۹۷ -
NOT AVAILABLE! Wii U ۱۱ دی ۱۳۹۷ -
NOT AVAILABLE! iOS ۱۱ دی ۱۳۹۷ -
NOT AVAILABLE! Android ۱۱ دی ۱۳۹۷ -
NOT AVAILABLE! PC ۱۱ دی ۱۳۹۷ -
NOT AVAILABLE! Mac ۱۱ دی ۱۳۹۷ -