انتشار دو اپلیکیشن در فروشگاه آندرویدی بازار در ایران

دو اپلیکیشن توزیع های آماری و ماشین حساب آکچوئری که قبلا در فروشگاه های گوگل، اپل و ویندوز ارائه شده بودند، هم اکنون در فروشگاه آندرویدی بازار در ایران ارائه شده اند. لیسنس این اپلیکیشن ها در ایران به نام خواهرم اکرم منتظری است

می توانید این اپلیکیشن ها را از طریق اپلیکیشن بازار و به قیمت هر یک ۱۵۰۰ تومان بر روی دستگاه آندرویدی خود نصب کنید