نسخه جدید توزیع های آماری

اپلیکیشن توزیع های آماری به روز شد

مشکل طولانی بودن زمان باز شدن اپلیکیشن حل شد. هم اکنون این زمان بارگذاری، در میان صفحات داخلی توزیع شده است. می توانید نسخه جدید را از فروشگاه بازار تهیه نمایید